Τακτική συνεστίαση στις 21/01/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του Ροταριανού Ομίλου Καλαμαριάς σας προσκαλούν στην τακτική συνεστίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 21:00, στο THE MET HOTEL Thessaloniki 26ης Οκτωβρίου 48, με ομιλητή τον Γεώργιο Τριανταφυλλίδη.

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: “Εξαγωγική μεταλλουργία χρυσού στη Β. Ελλάδα. Το μεταλλευτικό μνημονιακό μέλλον των επερχόμενων γεννεών”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΙΤΗ
Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ανώτατη εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών της Ανωτάτης Σχολής των Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ το διάστημα 1970 – 1975
4. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με το CNRS/Laboratoire de Cristallographie της Grenoble Γαλλίας) και απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα το 1993 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της ΠΣΑΠΘ.

Είναι Μέλος του ΤΕΕ από τον Αύγουστο του 1975
Από το 1978 άσκηση αδιάλειπτα του επαγγέλματος του Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού με δύο τομείς δραστηριότητας:

Α) Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε επίπεδο μελετητή και γενικά consulting κυρίως σε μεταλλουργικές – μεταλλευτικές – λατομικές επιχειρήσεις.
Από τα τέλη του 1999 μέχρι σήμερα διετέλεσε Επιστημονικός Σύμβουλος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ για θέματα εκμετάλλευσης χρυσοφόρων κοιτασμάτων στη Θράκη.
Παράλληλα διοργάνωσε διημερίδα στις 14/15-10-2000 στην Κομοτηνή με αντικείμενο «εκμεταλλεύσεις Χρυσοφόρων Κοιτασμάτων στη Θράκη – Προβληματισμοί και Ερωτηματικά».
Εκπόνησε εισηγήσεις με κριτική για το περιεχόμενο πολλών ΜΠΕ για θέματα μεταλλείων χρυσού στη Θράκη. Παράσταση στην Επιτροπή Αποτίμησης Τεχνολογίας της Βουλής το 2003 με τους φορείς της Θράκης για συζήτηση του θέματος. Ομιλίες σε εκδηλώσεις των Δημοτικών Αρχών Κομοτηνής, Σαππών και Αλεξανδρούπολης. Δραστηριοποίηση για ενημέρωση του κοινού από το 2006 για τις επερχόμενες εξορύξεις για παραγωγή χρυσού στη Χαλκιδική και πρόσφατα (2012) στο Κιλκίς. Επίσης είναι συγγραφέας σχετικών άρθρων σε εφημερίδες.

Β) Ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της ΠΣΑΠΘ από το 1980. Το 1999 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της ΠΣΑΠΘ. Στις 29-10-2012 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από ψηφοφορία του Εκλεκτορικού Σώματος σε ΓΣ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Είχε ως γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική συμπεριφορά των Υλικών».