50 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον επιχορήγηση για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Σήμερα το απόγευμα, στη Διεθνή Συνέλευση, είχαμε την ευχαρίστηση να ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα “meet the challenge” ξεπέρασε το στόχο των 200 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, φτάνοντας τα 202,6 εκατομμύρια από την 17η Ιανουαρίου 2011.

Επιπλέον, ο Jeff Raikes, CEO του ιδρύματος Bill & Melinda Gates, ήταν παρών στη συνέλευση και ανακοίνωσε ότι το ίδρυμα Gates επιβράβευσε το Ροταριανό ίδρυμα με επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την εκρίζωση της πολιομυελίτιδας. Η νέα χορηγία των 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ δεν είναι χορηγία του challenge. Προκύπτει από την συντομότερη επίτευξη του στόχου των 200 εκατ. δολαρίων και την ανάγκη της συνέχισης της χρηματοδότησης για την παγκόσμια εκρίζωση της νόσου. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να εγείρονται πολλά ερωτήματα σχετικά με την πρόσθετη χορηγία από το ίδρυμα Gates, έτσι για να βοηθήσουμε να απαντηθούν αρκετά από αυτά, ετοιμάστηκε ένα ενημερωτικό δελτίο (σύνδεσμος στο Fact Sheet). Παρακαλούμε να μοιραστείτε το ενημερωτικό αυτό δελτίο με τους ροταριανούς συναδέλφους.

Γνωρίζουμε ότι πολλές περιφέρεις και όμιλοι υποστήριξαν το “challenge” μέσω εράνων στις κοινότητές τους. Σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε το δελτίο τύπου (σύνδεσμος στο press release) με τα τοπικά ΜΜΕ. Μπορεί να θέλετε να εξειδικεύσετε το δελτίο τύπου ενσωματώνοντας πληροφορίες για τους έρανους και τις λοιπές σχετικές εκδηλώσεις στην περιοχή σας.

Πρέπει να θυμόμαστε ωστόσο, ότι αυτό το επίτευγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη σταθμός στο ταξίδι μας για την εκρίζωση της νόσου. Σημειωτέον, ότι ο τελικός μας στόχος είναι η επιβεβαίωση για την εκρίζωση της πολιομυελίτιδας. Οι Ροταριανοί συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πόρους για το “challenge”, το οποίο επίσημα τελειώνει στις 30 Ιουνίου του 2012, και σαν Ροταριανοί ηγέτες, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεχιζόμενη εμπλοκή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ το στόχο των 200 εκατομμυρίων, όπως έκαναν οι ροταριανοί σε όλες τις προηγούμενες εκστρατείες.

Ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε και συνεχίζετε να κάνετε βοηθώντας τον τελικό μας σκοπό, την επιβεβαίωση της εκρίζωσης πολιομυελίτιδας. Μαζί θα “τελειώσουμε την πολιομυελίτιδα τώρα”.

 

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς μας

 

John F. Germ Robert. S. Scott

 

 

Ελεύθερη μετάφραση: Δημήτρης Πιτσινίγκος, ΕΓ2484

 

Το πρωτότυπο ακολουθεί:

ROTARY INTERNATIONAL

 

OFFICE COMMUNICATION

 

TO:                Rotary International Board of Directors,  The Rotary Foundation Trustees, International PolioPlus Committee, Rotary’s US$200 Million Challenge Committee, Rotary Coordinators, Regional Rotary Foundation Coordinators, Rotary Public Image Coordinators, Zone Challenge Coordinators, District Governors, Regional PolioPlus Committees, National PolioPlus Committee Chairs, Polio Eradication Advocacy Task Force, Polio Eradication Advocacy Task Force for the USA, PolioPlus National Advocacy Advisers, Assistant Regional Rotary Foundation Coordinators

CC:               John Hewko, General Secretary, RI

FROM:         John Germ, Chair, Rotary’s US$200 Million Challenge Committee, Bob Scott, Chair, International PolioPlus Committee

DATE:          17 January 2012

SUBJECT:  Additional US$50 million grant for polio eradication

 

This afternoon at the International Assembly, we had the pleasure of announcing that the Challenge has surpassed the US$200 million mark and has raised US$202.6 million as of 17 January 2011.

In addition Jeff Raikes, Chief Executive Officer of The Bill & Melinda Gates Foundation was at the Assembly and announced that the Gates Foundation has awarded The Rotary Foundation an additional US$50 million grant for polio eradication.  The new $50 million grant from the Gates Foundation is not a challenge grant; it results from Rotary’s early achievement of the $200 million milestone and of the need for continued funding support for the Global Polio Eradication Initiative.  We are aware that there may be many questions concerning the additional grant from the Gates Foundation so to help answer many of these questions a Fact Sheet has been prepared. Please feel free to share theFact Sheet with your fellow Rotarians.

We know that many districts and clubs supported The Challenge through fundraisers in their community; we would encourage you to share this press release with your local media. You may want to personalize the press release to include information on fundraisers and other polio related activities in your area.

We must remember, however, that this achievement is just one more milestone in our journey to eradicate polio. Most importantly, our ultimate goal is the certification of the eradication of polio. Rotarians are continuing to raise funds for the challenge, which officially concludes on 30 June 2012, and as Rotary leaders, we should encourage their continued involvement. We are confident that we will far exceed our $200 million goal, just as Rotarians have done in all previous campaigns.

Thank you for all you have done and will continue to do to help us reach our ultimate goal, the certification of polio eradication. Together we will End Polio Now.
Best Regards,

 

John F. Germ, Chair                                     Robert S. Scott, Chair

Rotary’s Challenge Committee                   International PolioPlus Committee