Διάκριση της ιστοσελίδας του Ροταριανού Ομίλου Καλαμαριάς από το Διεθνές Ρόταρυ στον τομέα του σχεδιασμού

Το Διεθνές Ρόταρυ στα πλαίσια της συνεχούς προώθησης της νέας οπτικής ταυτότητάς του και έχοντας δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή χρήση και στην υιοθέτησή της από τις Περιφέρειες και τους Ομίλους, κυκλοφόρησε το έντυπο με κωδικό 547DMU1213 το οποίο τιτλοφορείται IDEAS BOOK: OUR IDENTITY IN ACTION. Μέσα σε αυτό έχει επιλεγεί να κοσμεί με την παρουσία της και η αρχική σελίδα του ιστότοπου http://rotarykalamaria.gr η οποία μάλιστα βρίσκεται στην πρώτη θέση τοποθέτησης, μαζί με άλλες επτά (7) ιστοσελίδες από τις περίπου 28.000 ιστοσελίδες Ροταριανών Ομίλων και Περιφερειών παγκοσμίως.

 

Παράλληλα, το Διεθνές Ρόταρυ στην σελίδα Tell Rotary’s story στο Pinterest (http://www.pinterest.com/rotary/tell-rotarys-story/), όπου παρουσιάζονται Όμιλοι και Περιφέρειες που κάνουν ορθή χρήση του νέου Voice & Visual Identity Guide, μεταξύ εικοσιτεσσάρων (24) υποδειγμάτων. εκ των οποίων έξι (6) είναι ιστοσελίδες, έχει επιλέξει και τον Όμιλο Καλαμαριάς (http://www.pinterest.com/pin/12384967699477642/).

 

Έχοντας αναθέσει το καλοκαίρι του 2013 στη χορηγό εταιρεία IDUnited τον ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του Ομίλου μας αλλά και τη διαχείριση του digital marketing, θέσαμε τις βάσεις για αυτή τη διάκριση, η οποία είχε ως στόχο να φέρει πιο κοντά το Ρόταρυ στην Ελληνική κοινωνία. Η προβολή του Ομίλου από το Διεθνές Ρόταρυ μας και εκτός των ορίων της χώρας μας αποτελεί επιβράβευση για τη δουλειά που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στον Όμιλό μας σε επίπεδο όχι μόνο προβολής των δράσεων προς την κοινωνία αλλά και στην υλοποίηση προγραμμάτων στον τομέα της διατήρησης και αύξησης μελών