Δύο νέα μέλη καλωσορίζει στο δυναμικό του ο Ροταριανός Όμιλος Καλαμαρίας

Ο Ροταριανός Όμιλος Καλαμαριάς, στα πλαίσια του στρατηγικού πλάνου αναβάθμισης του ρόλου του και της προσφοράς του στην κοινωνία, έχει την τιμή και τη χαρά να καλωσορίσει στο δυναμικό του δύο νέα μέλη. Δύο νέους σε ηλικία, αλλά με πολυετή ιστορία ροταριανής προσφοράς και δράσεων, ροταριανούς συναδέλφους. Τον πρώην Πρόεδρο (2014-15) του Ρ.Ο. Κομοτηνής και Βοηθό Διοικητή (2015-16) ροτ. Γιώργο Προυσανίδη και τον πρώην Γραμματέα (2014-15) του ίδιου Ροταριανού Ομίλου και Πρόεδρο του Ελληνικού παραρτήματος του IFMR ροτ. Γιώργο Κάλφα, εμπνευστές και δημιουργοί μεταξύ άλλων και της πιο σημαντικής δράσης της 2484 Περιφέρειας για το 2015-16, του RIDE FOR POLIO, για το οποίο πολλά έχουν γραφτεί και ακόμη περισσότερα έχουν κοσμήσει τα κοινωνικά δίκτυα.
Η ροταριανή οικογένεια της Καλαμαριάς με τη μετακίνηση των δύο αυτών ροταριανών έχει γίνει ακόμη πιο πλούσια σε εμπειρίες και σε δυναμική αλλά δε μένει μόνο σε αυτό. Ήδη ο Ροταριανός Όμιλος Καλαμαριάς, αξιοποιώντας τις πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με ροταριανούς του εξωτερικού και με τη καταλυτική συμβολή των δύο προαναφερόμενων νέων μελών του, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης του σχεδιασμού ενός σημαντικού project, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τη βιωσιμότητα και την απήχηση που θα έχει τόσο σε επίπεδο Δημόσιας Εικόνας, όσο και στα πλαίσια της ενεργοποίησης των Ελλήνων Ροταριανών που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον ροτ. Γιώργο Προυσανίδη και τον ροτ. Γιώργο Κάλφα που επέλεξαν το Ροταριανό Όμιλο Καλαμαριάς για να συνεχίσουν τη ροταριανή τους πορεία υπηρετώντας υπεράνω εαυτού.