Επιλογή του ροτ. Θεολόγου Ευθυμιάδη ως μέλος του CADRE of TRF

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Όμιλό μας λάβαμε την ανακοίνωση των ονομάτων των πέντε ροταριανών εμπειρογνωμόνων της 2484ΠΔΡ, από τον Christian Pepera, υπεύθυνο του Σώματος των Εμπειρογνωμόνων του Ροταριανού Ιδρύματος (The CADRE of TRF)
Μεταξύ αυτών είναι και ο Γραμματέας του Ομίλου μας ροτ. Θεολόγος Ευθυμιάδης, οποίος επιλέχθηκε μεταξύ πολλών αιτήσεων και έχοντας πλέον των απαιτούμενων προσόντων για αυτή την αποστολή.

Η θητεία των εμπειρογνωμόνων είναι τριετής και αποστολή τους είναι η κατόπιν ανάθεσης από το Ρ.Ι. αξιολόγηση αιτήσεων προγραμμάτων, η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγησή τους. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό τα προγράμματα που καλείται να αξιολογήσει ο κάθε εμπειρογνώμονας υποχρεωτικώς δεν σχετίζονται με προγράμματα στα οποία εμπλέκονται όμιλοι της οικείας Περιφέρειας ενώ εκτός των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται επιτόπιος έλεγχος η ταυτότητα των αξιολογητών δεν είναι γνωστή στους εμπλεκόμενους για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Μέλος του Σώματος μπορεί να γίνει όποιος ροταριανός έχει τα απαιτούμενα προσόντα υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκει στην ιστοσελίδα του Δ. Ροταρυ. Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ροταριανού Ιδρύματος.

Οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες της 2484ΠΔΡ είναι:

  • Ο τ. Διοικητής Βασίλης Χρηστάρας
  • Ο τ. Διοικητής Αρης Ζάχος
  • Ο Διοικητής 2014-15 Κώστας Καρβούνης
  • Ο γραμματέας της Περιφέρειας Δημήτρης Πιτσινίγκος

Ως Πρόεδρος του Ομίλου Καλαμαριάς για το ροτ. έτος 2014-15 θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γραμματέα ροτ. Θεολόγο που τιμά τον Όμιλό μας με την παρουσία του στο Σώμα και να του ευχηθώ καλή δύναμη γνωρίζοντας πως έχει πάντα στο μυαλό του ότι οι Ρ.Ο.ΚΑ.δες βρίσκονται στο πλάι του, όποτε αυτό ζητηθεί.