Εθελοντική αιμοδοσία των Rotaract Ομίλου Καλαμαριάς

Οι καθημερινές ανάγκες αίματος στη χώρα μας για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων και έκτακτων περιστατικών είναι τεράστιες και η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ο μοναδικός τρόπος κάλυψης των αναγκών αυτών.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 εθελοντική αιμοδοσία από τον Ροταράκτ Όμιλο Καλαμαριάς στην τράπεζα αίματος του Ομίλου στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και το προσωπικού του για την φιλοξενία και την αξιέπαινη εξυπηρέτηση τους.