Μήνυμα του Διοικητή Βασίλη Μυλωνά

Αγαπητές Ροταριανές, αγαπητοί Ροταριανοί,

έχοντας σκοπό την εφαρμογή στην πράξη του συνθήματος της Χρονιάς «Ειρήνη μέσα από την Προσφορά» και έχοντας σαν βάση την διαχρονική αποστολή, τις διαχρονικές αξίες και τις αρχές της Ροταριανής φιλοσοφίας, η Περιφέρεια 2484 θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη & ενίσχυση ομίλων, στην αύξηση της στοχευμένης ανθρωπιστικής προσφοράς και στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας & αναγνώρισης του Ρόταρυ στην τοπική και παγκόσμια κοινωνία.

Ταυτόχρονα η αξιοποίηση των ικανών και έμπειρων ηγετικών στελεχών σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και η δημιουργία νέων ηγετικών στελεχών μέσα και έξω από τα όρια των Ομίλων θα προσδώσει στο Ελληνικό Rotary την δυναμική, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αρκετή.

Παράλληλα με σωστή και τακτική επικοινωνία, με συντονισμό και συνεργασίες σε επίπεδο Περιφέρειας θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μέσα από την επιλογή διαχρονικών και κοινά αποδεκτών στόχων.

Έτσι θα μπορέσει το Ρόταρυ να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες, ιδίως στην τοπική κοινωνία, να δυναμώσει το αίσθημα του εθελοντισμού, μέσα από τις δράσεις προσφοράς των Ομίλων και την ενεργοποίηση όλων των Ροταριανών και τέλος να αυξήσει και να δυναμώσει τις από κοινού δράσεις των Ομίλων και της Περιφέρειας με το Ροταριανό Ίδρυμα.

Η προσφορά υπηρεσιών και η επίτευξη συνθηκών κοινωνικής ειρήνης μέσα από συγκεκριμένες Ροταριανές δράσεις συντελούν σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση, μέσα από σωστές Δημόσιες Σχέσεις, της εσωτερικής και εξωτερικής αναγνώρισης και της δημόσιας εικόνας του Rotary στην Ελλάδα. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα βοηθήσουν σημαντικά οι νέες τεχνολογίες, η διαδικτυακή επικοινωνία, οι ιστοσελίδες των Ομίλων και της Περιφέρειας και κυρίως η διαπροσωπική, διομιλική και διαπεριφερειακή επικοινωνία και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και της ύφεσης, το Ρόταρυ διαθέτει το όπλο της μοναδικής αφοσίωσης του, στην παροχή υπηρεσιών μέσω του επαγγέλματος. Η Ροταριανή αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία των Ροταριανών επαγγελματιών μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Έτσι λοιπόν με συγκεκριμένη και στοχευμένη στρατηγική είμαστε σε θέση, σαν ένα σύνολο Ροταριανών Ομίλων που αποτελούν την Περιφέρεια 2484, να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητες και τις προκλήσεις του Προέδρου μας και να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε η Ειρήνη να εδραιωθεί σε όλα τα μέρη του κόσμου και σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα από την Ροταριανή Προσφορά.

 
Με φιλικούς Ροταριανούς χαιρετισμούς
Βασίλης