Ομιλία του Προέδρου του Ρ.Ο. Καλαμαριάς στο PETS 2012

Αισθάνομαι βαριά στους ώμους μου την ευθύνη, όντας ένας από τους 33.800 Προέδρους των αντίστοιχων Ομίλων που λειτουργούν σε όλη τη γη , να μιλήσω για τον ρόλο και τις υπευθυνότητες του Προέδρου , τη στιγμή που αυτές λεπτομερώς περιγράφονται και επεξηγούνται τόσο στο MANUAL του Διεθνούς Rotary , όσο και στην απόδοσή του από την 2470 Περιφέρεια και την στιγμή που αντίστοιχα έχουν μιλήσει στο παρελθόν επιφανείς σκαπανείς της Ροταριανής σκέψης.

 

Προσπαθώντας να αποφύγω τις κοινοτυπίες , αποφάσισα να δώσω με την ομιλία μου μία κοινωνική  διάσταση στο θέμα , πέρα από όποια άλλη , η θέση του Προέδρου θεσμικά έχει :

 

Ξεκινώ λοιπόν , υπενθυμίζοντας τους σκοπούς του Rotary (καλό είναι να τους θυμόμαστε που και που ) , που είναι η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της ιδέας της προσφοράς υπηρεσιών , η ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων , η διατήρηση υψηλών ηθικών αξιών στις επιχειρήσεις και στα επαγγέλματα , η προώθηση της καλής θελήσεως της διεθνούς κατανόησης και της ειρήνης , μέσω μιάς παγκόσμιας συναδέλφωσης στην ιδέα της προσφοράς υπηρεσιών ,  η ανάπτυξη των πέντε Λεωφόρων Δράσης και βέβαια η εφαρμογή του τετραπλού ελέγχου .

 

Είναι γνωστό ότι ένας Όμιλος “συνεστιάζεται” σε καθορισμένο χρόνο , σε καθορισμένο τόπο, ο οποίος γνωστοποιείται στο Διεθνές Rotary έτσι ώστε ένας επισκέπτης να γνωρίζει εκ των προτέρων κάποιες βασικές πληροφορίες.

 

Για να ‘λειτουργεί’ λοιπόν ένας Όμιλος πρέπει ‘πρωτίστως’ να λειτουργεί ο Πρόεδρος σε στενή και άμεση συνεργασία με τον Γραμματέα και τον Ταμία , οι οποίοι τρεις πρέπει να εγγραφούν στο MEMBERACCESS  της ιστοσελίδας www.rotary.org , ώστε να λαμβάνονται τα διοικητικά δεδομένα για τον Όμιλο από το Διεθνές Ρόταρυ και να τηρούνται ενήμερα τα αρχεία των μελών και τα στοιχεία του Ομίλου.

 

Ο Πρόεδρος εξάλλου καθορίζει και ενεργοποιεί τις επιτροπές , εξασφαλίζει τα μέλη τους και μεριμνά για την συνεχή πληροφόρησή τους , επαναξιολογεί συνεχώς τους στόχους του Ομίλου που ο ίδιος έχει θέσει για την περίοδο της θητείας του συμβουλίου του , προγραμματίζει όλες τις μηνιαίες συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις συνεστιάσεις , εξασφαλίζει την αντιπροσώπευση του Ομίλου στο συνέδριο και τις συναντήσεις της Περιφέρειας και προωθεί μια σειρά ενεργειών που συμβάλουν στην αγαστή συνεργασία των Προέδρων των Επιτροπών μεταξύ τους , των μελών του Δ.Σ. με τους αξιωματούχους της Περιφέρειας και στην ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

Πολύ σημαντική επίσης , από πλευράς του εν ενεργεία Προέδρου είναι η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων , όπως παραδείγματος των τέως Προέδρων του Ομίλου , οι οποίοι με την

εμπειρία τους αντιλαμβάνονται τις ανάγκες του Ομίλου , μπορούν να συμβουλεύσουν και να αναλάβουν την ηγεσία κάποιων δράσεων.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος συμμετέχει ex-officio σε ΟΛΕΣ τις επιτροπές του Ομίλου και υποστηρίζει τους ετήσιους βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους..

Και επειδή ως γνωστόν στις Επιτροπές συμμετέχουν ενεργά Μέλη από παλαιότερα μέλη μέχρι νεώτερα μέλη , ο Πρόεδρος τις συντονίζει και τις παρακινεί να αναλαμβάνουν συνεχώς νέες προκλήσεις.

 

Με άλλα λόγια το σχέδιο της στρατηγικής διοίκησης του Ομίλου , που αποτελεί και σχέδιο Ηγεσίας στηρίζεται στην ανάπτυξη διαδικασιών που διασφαλίζουν την συνέχεια  , την επικοινωνία , τη συνέπεια και βέβαια τη συμμετοχή των ροταριανών στις ευρύτερες δραστηριότητες του Ομίλου , όσο και της Περιφέρειας.

 

Κατά τα άλλα η αντίληψη του Εσωτερικού Κανονισμού , του Καταστατικού , η εκπλήρωση των διοικητικών απαντήσεων προς το Διεθνές Rotary και την Περιφέρεια , η επίβλεψη της σωστής συμπλήρωσης των απαιτούμενων αναφορών , η επίβλεψη της  σωστής διαχείρισης των οικονομικών του Ομίλου , η ανάπτυξη του προγράμματος τακτικών συναντήσεων του Ομίλου σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές συναντήσεις της Περιφέρειας καθώς και η προετοιμασία της επίσημης επίσκεψης του Διοικητού και η ενθάρρυνση των ροταριανών για συμμετοχή στις παραπάνω , είναι κατά κάποιον τρόπο οι ‘προεδρικές διεκπεραιώσεις’ , που απορρέουν από τη ιδιότητα του εκλεγμένου Προέδρου σ’έναν Όμιλο τα ‘τεχνικά χαρακτηριστικά’ του ρόλου του.

 

Ο ρόλος όμως του Προέδρου , εκτός από καθήκοντα , υποχρεώσεις , προνόμια , υπευθυνότητες , τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες , είναι πάνω απ’όλα ΡΟΛΟΣ. Και σαν ρόλο , πρέπει να τον υποδυθεί σωστά , που σημαίνει ότι πρέπει να δέχεται τον διάλογο με τα μέλη , αλλά και να σέβεται τις αποφάσεις των Επιτροπών του Ομίλου , να δίνει ευκαιρίες για αυξημένη συναδέλφωση μεταξύ των μελών εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των οικογενειών τους μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Ομίλου. Ακόμα , να σχεδιάζει προσεκτικά το πρόγραμμα των ομιλητών στις τακτικές συνεστιάσεις , έτσι που τα θέματα να είναι τόσο επίκαιρα , όσο και διαχρονικά και ενδιαφέροντα , σ’ ένα υψηλό επίπεδο που αρμόζει στο προφίλ των μελών ενός Ροταριανού Ομίλου , που αποτελείται από Ηγέτες των επαγγελμάτων τους. (Καλό είναι να θυμόμαστε ότι στην ιδιότητα του Ροταριανού ενεργού μέλους ενός Ομίλου , στην επαγγελματική κατηγορία της ειδικότητάς του , ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ κάποιος ως ο ΗΓΕΤΗΣ της κατηγορίας του στην κοινότητα , μεταξύ άλλων αξιολογηθεισών αιτήσεων).

Επίσης , να κρατάει ‘ακμαιότατο’ το ροταριανό φρόνημα στα μέλη , να επικοινωνεί τακτικά και συστηματικά με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου , να διατηρεί επαφή με τους διατελέσαντες προέδρους και με τον προπρόεδρο , κερδίζοντας από την εμπειρία τους , να θέτει στόχους , να γνωστοποιεί το Ροταριανό ημερολόγιο , (δηλαδή τους μήνες από τον Ιούλιο μέχρι Ιούνιο , λόγου χάρη ο Αύγουστος είναι ο μήνας αυξήσεως μελών και επεκτάσεως, ο Οκτώβριος ο μήνας της επαγγελματικής δράσεως , ο Δεκέμβριος ο μήνας της οικογένειας και ούτω καθ’ εξής). Το Ροταριανό ημερολόγιο αποτελεί και παρέχει ένα φυσικό πλαίσιο για το πρόγραμμα των συνεστιάσεων και την θεματολογία των ομιλητών.

 

Στο μέσον περίπου της χρονιάς να ελέγχει την πρόοδο των στόχων του Ομίλου και να καθορίζει το σχέδιο υλοποίησης για το υπόλοιπο έτος.

Να συλλέγει ιδέες και προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.

Τέλος η προσωπικότητα του Προέδρου , θα πρέπει να ΕΜΠΝΕΕΙ τα μέλη , να εμπνέει ΣΤΑ μέλη τον σεβασμό , την εκτίμηση , την αποδοχή , τη διάθεση να μοιραστούν με τον ίδιο και με τους υπόλοιπους ροταριανούς συναδέλφους χρόνο , ενέργεια και δράσεις , υπηρετώντας το ιδανικό της ανιδιοτελούς προσφοράς στην κοινότητα και στον συνάνθρωπο.

 

Ο ίδιος θα πρέπει να ενημερώνει , να προσανατολίζει και να εκπαιδεύει τα υποψήφια νέα μέλη, να ενεργοποιείται στην αύξηση του αριθμού των προσκεκλημένων στις συνεστιάσεις , να εκπαιδεύει τα ήδη ενεργά μέλη στη σπουδαιότητα της προσέλκυσης και διατήρησης κατάλληλων , διαφορετικών μελών και να πραγματοποιεί έρευνα των επαγγελμάτων , ώστε να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματικές κατηγορίες ανταποκρίνονται στις κρατούσες σύγχρονες τάσεις της κοινωνίας και να μοιράζεται τις σκέψεις του και τα αποτελέσματα των ερευνών του με την Επιτροπή Μελών , στην οποία (όπως άλλωστε και σε όλες , καθώς ήδη προανέφερα) μετέχει ex-officio.

 

Το θέμα των μελών αποτελεί άλλωστε και το κυρίαρχο ζήτημα στην οικογένεια του Rotary , γιατί από τα μέλη αντλείται το δυναμικό για την εκπλήρωση των στόχων και την υλοποίηση των οραμάτων και των προγραμμάτων του , από τα μέλη προκύπτουν οι νέες (καινούργιες) ιδέες που κρατούν σε εγρήγορση το ενδιαφέρον και την ενεργητικότητα , δίνοντας μακροπρόθεσμα προοπτική και συνέχεια στους Ομίλους και στην Οργάνωση και από τα μέλη προκύπτουν οι μελλοντικοί ηγέτες .

 

Έχοντας αναφερθεί παραπάνω στην προσωπικότητα του Προέδρου και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του σε ότι αφορά την κλειστή οικογένεια των μελών του Ομίλου του , εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει και την έξωθεν ‘καλήν μαρτυρίαν’ που πάει να πει πως , ως επαγγελματίας , ως άνθρωπος , ως οικογενειάρχης ή ως μονάδα , να κινείται ως μια αυτοτελής λάμψη , που θα σηματοδοτεί ενέργειες και συμπεριφορές που θα κάνουν περήφανους όσους φέρουν στο ‘πέτο’ το διακριτικό σήμα της Οργάνωσής μας.

 

Ο ρόλος λοιπόν και οι υπευθυνότητες του Προέδρου ενός Ροταριανού Ομίλου , θα μπορούσαν να περιγραφούν με τρεις απλές λέξεις :

ΕΜΠΝΕΥΣΗ , ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ , ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ .

 

Να εμπνέει και να εμπνέεται , να παρακινεί και να παρακινείται , να συμβουλεύει και να συμβουλεύεται , ώστε να καθίσταται ένας σταθερός άξονας στην κίνηση του τροχού , που είναι άλλωστε και το έμβλημά μας.

 

Κάνοντας μια αναδρομή στο χρόνο και κλείνοντας το προσωπικό μου ‘ταμείο της μέρας’ , μετράω δέκα επτά (17) χρόνια. Δέκα επτά χρόνια με χαρές , λύπες , απογοητεύσεις , πικρίες , αλλά προπάντων με σταθερό  βήμα , με συστηματική μαθητεία , με γνωριμίες εύστοχες και άστοχες συναισθηματικά , πάντως με το βλέμμα πάντα ψηλά και την καρδιά πλημμυρισμένη από διάθεση προσφοράς και ζωγραφισμένο πάντα στο πρόσωπο ένα χαμόγελο αισιοδοξίας ,

Γιατί απλά , πολύ απλά ,  ………

 

«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ROTARY»

 

Σας ευχαριστώ

 

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Πρόεδρος Ρ.Ο.Καλαμαριάς 2011-2013