Συνεστίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2012

[embed_media]http://www.youtube.com/watch?v=Oa0MSjngvag&context=C4d2e7abADvjVQa1PpcFPVZw7QZXCITfdpWRpKtFK_ywatRv0WvGQ=[/embed_media]

Ομιλιτής: O Πρόεδρο της Ιμβριακής Ένώσεως Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταματίδης Παύλος.

Θέμα ομιλίας: ΙΜΒΡΟΣ: Το σήμερα και το αύριο. Τα 89 χρόνια  του Ιμβριακού ζητήματος.

Η ομιλία παρουσιάζει :

  • Την κατάσταση στο νησί έως και σήμερα.
  • Τις ενέργειες της Διεθνούς Κοινότητας για το Ιμβριακό Ζήτημα
  • Τον αγώνα των Ιμβριακών ενώσεων ανά τον κόσμο και τα αποτελέσματα
  • Η αγαστή συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
  • Οι τρέχουσες σημαντικές εξελίξεις
  • H επαναλειτουργία Ελληνικού σχολείου στην Ίμβρο