ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ένα Ίδρυμα που θα διαχειριζόταν τα χρήματα για τα Διεθνή Προγράμματα και τις δραστηριότητες του Διεθνούς Ρόταρυ, ήταν το όνειρο του 6ου προέδρου του Διεθνούς Ρόταρυ, Arch Klumph που πραγματοποιήθηκε στο Συνέδριο του 1917 στην Atlanta της Γεωργίας των Η.Π.Α. με πρώτη εισφορά 26,5 δολαρίων. Το 1928 ορίζεται η πρώτη του Επιτροπή. Το 1931 οργανώνεται σε ίδρυμα και το 1983 μετατρέπεται σε Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Ιλλινόις των Η.Π.Α.

Η ουσιαστική του ανάπτυξη ξεκίνησε το 1947 με τις συνεισφορές που δέχθηκε με την ευκαιρία του θανάτου του Πώλ Χάρρις ($1.000.000). Πρώτο Πρόγραμμα του Ιδρύματος ήταν το 1948, με 18 υποτροφίες από 7 χώρες για μεταπτυχιακές σπουδές. Έκτοτε η συνεισφορά του στην ανθρωπότητα είναι συνεχώς αυξανόμενη και γίνεται εξαιρετικά έντονη τα τελευταία έτη.

Αποστολή του Ροταριανού Ιδρύματος είναι η υποστήριξη των προσπαθειών του Διεθνούς Ρόταρυ στην ολοκλήρωση του Σκοπού του Ρόταρυ, της Αποστολής του και η επίτευξη της Παγκόσμιας Κατανόησης και Ειρήνης μέσω τοπικών, εθνικών και διεθνών ανθρωπιστικών, εκπαιδευτικών, και πολιτιστικών προγραμμάτων.

Το Ροταριανό Ίδρυμα παρέχει στους ομίλους την ευκαιρία να συμμετέχουν και να συμβάλουν σε προγράμματα που κάνουν μια πραγματική διαφορά στις ζωές των ανθρώπων σε όλη την υδρόγειο. Τα έσοδα άρα και τα προγράμματα του Ροταριανού Ιδρύματος υποστηρίζονται μόνο από τις εθελοντικές προσφορές των Ροταριανών και των φίλων του Ιδρύματος οι οποίοι μοιράζονται το όραμά του για έναν καλύτερο κόσμο.

Το Ροταριανό Ίδρυμα διοικείται από δικό σου συμβούλιο που απαρτίζεται από 13 Θεματοφύλακες. Το Δ.Σ του Ροταριανού Ιδρυματος διορίζεται από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ρόταρυ κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ Την λειτουργία του Ροταριανού Ιδρύματος διέπουν ο κανονισμός του Διεθνούς Ρόταρυ καθώς και ο ειδικός κανονισμός του Ροταριανού Ιδρύματος.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Οι Ανθρωπιστικές Χορηγίες έχουν δύο μορφές και υποστηρίζουν ομίλους και περιφέρειες για να αναλάβουν ανθρωπιστικά προγράμματα. Οι Θεματοφύλακες του Ροτ. Ιδρύματος έχουν καθορίσει πρότυπα, όπως οι χορηγίες να αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές ανάγκες που έχουν διαπιστώσει οι Ροταριανοί στις κοινότητές τους, με στόχο να παράσχουν αειφόρο ανάπτυξη. Όλες οι Χορηγίες απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των Ροταριανών και να είναι εμφανής η αφοσίωση στην διαχείριση των πόρων, που αντανακλά τον Τετραπλό Ροταριανό Έλεγχο και υπεύθυνη οικονομική επιτήρηση με επαγγελματισμό. Όλες οι χορηγίες του Ροταριανού Ιδρύματος:

 • απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των Ροταριανών
 • πρέπει να βοηθούν στην ανάπτυξη ροταριανών δικτύων
 • ακολουθούν αυστηρούς κανόνες διαχείρισης
 • απευθύνονται σε ανθρωπιστικές ανάγκες με στόχο να παρέχουν διατηρήσιμη ανάπτυξη

 

Τα κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • την αγορά οικοπέδου ή κτισμάτων, καθώς και κατασκευή ή ανακαίνιση
 • μισθούς ή αμοιβές εργαζομένων σε συνεργαζόμενες οργανώσεις
 • δραστηριότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας ή προσωπικής ή επαγγελματικής εξέλιξης

 

Συμμετοχικές Χορηγίες

Βοηθούν τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων προσφοράς σε συνεργασία με Ροταριανούς μιας άλλης χώρας. Το Ροταριανό Ίδρυμα συμμετέχει σε αναλογία 1:1 με τη συνεισφορά της Περιφέρειας (ΠΚΠ) και σε αναλογία 0,5:1 με τις συνεισφορές μετρητών του αναδόχου. Το Ροταριανό Ίδρυμα χορηγεί από 5.000 έως 150.000 $ ΗΠΑ.

 

Απλοποιημένες Χορηγίες Περιφέρειας

Στόχος τους η υποστήριξη των δραστηριοτήτων προσφοράς ή των ανθρωπιστικών προσπαθειών των Περιφερειών. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Προσδιορισμένο Κεφάλαιο Περιφέρειας μέχρι το 20% του ΠΚΠ.

 

Κριτήρια Επιτυχίας των Προγραμμάτων:

 • οι χορηγίες πρέπει να εκπληρώνουν έναν ανθρωπιστικό όρο, που να ωφελεί μία ανάγκη της κοινότητας
 • να ακολουθούν τις πολιτικές της χορηγίας, που διέπουν όλα τα προγράμματα χορηγιών
 • να σέβονται τις επιθυμίες της λαμβάνουσας κοινότητας και να κατανοούν και να εκτιμούν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της
 • τα προγράμματα πρέπει να είναι νέα (όχι ήδη σε εξέλιξη) και να χαρακτηρίζονται από την ενεργό και προσωπική συμμετοχή των Ροταριανών αμφοτέρων των πλευρών.

 

Οι συνεργαζόμενοι Ρ. Όμιλοι και οι Περιφέρειες απαιτείται να:

 • διατηρούν επικοινωνία και διάλογο κατά την διάρκεια του προγράμματος
 • ιδρύσουν μία επιτροπή με τουλάχιστον 3 Ροταριανούς
 • εκτιμήσουν μαζί τις κοινοτικές ανάγκες και σχεδιάσουν το πρόγραμμα
 • επισκέπτονται τον τόπο του προγράμματος όποτε απαιτείται
 • αποδείξουν την βιωσιμότητα και την διατήρηση του προγράμματος
 • αποδείξουν την συμμετοχή και την αποδοχή της κοινότητας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέσω αυτών, το Ροτ. Ίδρυμα προάγει τη διεθνή κατανόηση με παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, και επαγγελματίες να αποκτήσουν εμπειρίες από έναν άλλο πολιτισμό και να δημιουργήσουν σχέσεις μακράς διαρκείας. Μαθαίνουν επίσης για τις ανάγκες των κοινοτήτων και τις ευκαιρίες που δίνει το Ρόταρυ. Οι Ροταριανοί συμμετέχουν στην επιλογή, τον προσανατολισμό, και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Τα προγράμματα έχουν 3 μορφές

 

Πρεσβευτικές Υποτροφίες

Η χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές, που υπηρετούν στο εξωτερικό, ως πρεσβευτές καλής θέλησης για να βελτιώσουν την διεθνή κατανόηση. Είναι Υποτροφίες για ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών στο εξωτερικό και η χορηγία 25.000 $ ΗΠΑ, περιλαμβάνει μεταφορές, έξοδα εγγραφής, διαμονή, σίτιση και μικροέξοδα. Η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΚΠ.

Οι αιτήσεις από περιφέρειες στο Ροταριανό Ίδρυμα γίνονται μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 χρόνια σπουδών σε κολέγιο ή πανεπιστήμιο ή να έχουν μόρφωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν εργασθεί σε ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα για τουλάχιστον 2 χρόνια, και πρέπει να επιθυμούν να υπηρετήσουν ως πρεσβευτές καλής θέλησης. Πρέπει επίσης να αποδεικνύουν την γνώση της γλώσσας. Οι εγκεκριμένοι από τους Θεματοφύλακες αιτούντες λαμβάνουν την επιβεβαίωση μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ροταριανούς, επίτιμους Ροταριανούς, υπαλλήλους ομίλου, περιφέρειας ή άλλης Ροταριανής οντότητας, συμπεριλαμβανομένου του Δ. Ρ., συζύγους, απευθείας απογόνους (παιδιά, εγγόνια εξ αίματος, νόμιμης υιοθεσίας, ή γάμου χωρίς υιοθεσία) ή προγόνους (γονείς ή παππούδες εξ αίματος) ζώντος προσώπου των ανωτέρω κατηγοριών, ή σύζυγο απογόνου.

 

Ροταριανά Κέντρα για Διεθνείς Σπουδές Ειρήνης και Επίλυσης Διαφορών

Χορηγούν Τίτλο Ροταριανoύ Εταίρου Παγκόσμιας Ειρήνης σε άτομα, που επιδιώκουν μεταπτυχιακό δίπλωμα Μάστερς στις διεθνείς σχέσεις, ειρήνη, επίλυση διαφορών και συναφή θέματα, ή Επαγγελματικό Τίτλο Ανάπτυξης σε σπουδές ειρήνης και διαφορών σ’ ένα Ροταριανό Κέντρο για Διεθνείς Σπουδές ειρήνης και επίλυσης διαφορών. Επιλέγονται ετησίως μέχρι 50 υπότροφοι για τίτλο masters και 50 για επαγγελματικό τίτλο σε μία παγκόσμια ανταγωνιστική βάση. Οι εγκεκριμένοι από τους Θεματοφύλακες αιτούντες λαμβάνουν της επιβεβαίωση μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Χρηματοδοτούν μετακινήσεις, διδασκαλία, δίδακτρα, διαμονή, σίτιση και άλλα μικροέξοδα για την διάρκεια της σπουδών.

Οι περιφέρειες υποβάλουν απεριόριστο αριθμό αιτήσεων στο Ροταριανό Ίδρυμα την 1η Ιουλίου για την παγκόσμια ανταγωνιστική επιλογή. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν

 • κατάλληλα διπλώματα για να επιτύχουν την είσοδό τους στο πρόγραμμα Μάστερς ή στο επαγγελματικό πρόγραμμα
 • εργασιακή εμπειρία ή προσφορά σε σχετικά πεδία
 • μία αποδεδειγμένη δέσμευση για την ειρήνη και την διεθνή κατανόηση
 • δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ροταριανούς, επίτιμους Ροταριανούς, υπαλλήλους ομίλου, περιφέρειας ή άλλης Ροταριανής οντότητας, συμπεριλαμβανομένου του Δ. Ρ., συζύγους, απευθείας απογόνους (παιδιά, εγγόνια εξ αίματος, νόμιμης υιοθεσίας, ή γάμου χωρίς υιοθεσία) ή προγόνους (γονείς ή παππούδες εξ αίματος) ζώντος προσώπου των ανωτέρω κατηγοριών, ή σύζυγο απογόνου

 

Ανταλλαγή Ομάδας Μελέτης (Α.Ο.Μ.)

Έχει σκοπός να γίνει δυνατή μία ανταλλαγή ομάδων ικανών νέων μη Ροταριανών επιχειρηματιών και επαγγελματιών μεταξύ Περιφερειών διαφορετικών χωρών. Οι ομάδες Α.Ο.Μ. μπορεί να έχουν ειδική εστίαση, όπως ενός επαγγέλματος, ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, ή θέματα γειτονικών χωρών. Το Παγκόσμιο Κεφάλαιο καλύπτει την ελάχιστη δαπάνη της μεταφοράς των τεσσάρων μελών της ομάδας και του Ροταριανού αρχηγού της ομάδας για 4-6 εβδομάδες.

Οι αιτήσεις της περιφέρειας υποβάλλονται στο Ροταριανό Ίδρυμα την 1η Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις του αρχηγού και των μελών της ομάδας Α.Ο.Μ. υποβάλλονται 45 ημέρες πριν την αναχώρηση αλλιώς το Ροταριανό Ίδρυμα μπορεί να ακυρώσει ή να αναβάλει την Α.Ο.Μ..

Κριτήρια Επιτυχίας – Τα μη Ροταριανά μέλη της ομάδας:

 • πρέπει να είναι ηλικίας 25-40 ετών.
 • πρέπει να είναι εργαζόμενοι, πλήρους απασχόλησης, σε μία αναγνωρισμένη επιχείρηση ή επάγγελμα και να έχουν διετή προϋπηρεσία
 • πρέπει να είναι πολίτες της αναδόχου περιφέρειας/χώρας
 • πρέπει να ζουν ή να εργάζονται εντός της αναδόχου περιφέρειας
 • δεν πρέπει να είναι σύζυγοι ή απόγονοι ή υιοθετημένοι απόγονοι Ροταριανών

Ο Ροταριανός αρχηγός της ομάδας δεν μπορεί να είναι ο διοικητής, ο προηγούμενος διοικητής, ή ο εψηφισμένος διοικητής, ούτε σύζυγος, ή απόγονοι, ή υιοθετημένοι απόγονοι των προαναφερθέντων αξιωματούχων τον χρόνο, που ταξιδεύει η ομάδα. Οι τέως διοικητές περιφερειών μπορούν να είναι αρχηγοί της ομάδας, μόνον όταν υπάρχει ανοικτή διαδικασία επιλογής της περιφέρειας. Οι σύζυγοι δεν μπορούν να συνοδέψουν τον αρχηγό ή τα μέλη της ομάδας σε καμία περίπτωση.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Οι απόφοιτοι του Ροταριανού Ιδρύματος είναι περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι, που έχουν λάβει χορηγίες προγραμμάτων από το Ίδρυμα από το 1947. Στους αποφοίτους του Ροταριανού Ιδρύματος περιλαμβάνονται οι Πρεσβευτικοί Υπότροφοι, οι Ροταριανοί Εταίροι Παγκόσμιας Ειρήνης, οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων Ανταλλαγής Ο. Μελέτης και οι αποδέκτες των Ροταριανών Χορηγιών για Καθηγητές Πανεπιστημίου και των Χορηγιών Εθελοντικής Δράσης (παλαιά προγράμματα).

Οι απόφοιτοι του Ροταριανού Ιδρύματος είναι ταλαντούχα και αφοσιωμένα άτομα, που γνωρίζουν καλά το Ρόταρυ και μοιράζονται το όραμά του, της παγκόσμιας κατανόησης και της ειρήνης. Διατίθενται να ομιλούν σε Ροταριανές εκδηλώσεις ή να συμμετέχουν σε Ροταριανά προγράμματα. Οι απόφοιτοι είναι εξαιρετικοί συνήγοροι του Ιδρύματος, επειδή αυτοί δίνουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» των Ροταριανών προγραμμάτων και το αίσθημα της αποστολής στην παγκόσμια κοινότητα. Οι απόφοιτοι υπηρετούν, ως εθελοντές σε προγράμματα κοινοτικής και διεθνούς δράσης και είναι υποψήφια μέλη των Ροταριανών Ομίλων και δωρητές του Ροταριανού Ιδρύματος.

Κάθε Περιφέρεια μπορεί να προτείνει έναν επιφανή απόφοιτο κατ’ έτος, για να λάβει το Βραβείο Προσφοράς των Αποφοίτων στην Ανθρωπότητα, την υπέρτατη τιμή του Ιδρύματος προς τους αποφοίτους.
Οι Σύνδεσμοι των Αποφοίτων του Ρ.Ι. είναι μέλη ενός Δικτύου Αποφοίτων Διεθνώς. Έχουν κάποια κοινή γεωγραφική περιοχή ή κάποιο κοινό δεσμό, που τους ενώνει στην προσφορά και συναδέλφωση. Υπάρχουν 68 ενεργοί Σύνδεσμοι παγκοσμίως και ο αριθμός τους μεγαλώνει.

ΚΑΘΕ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Οι 5 βασικότεροι λόγοι να υποστηρίξουμε το Ροταριανό Ίδρυμα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να υποστηρίξετε το Ροταριανό Ίδρυμα, καθώς και πολλοί τρόποι να πράξετε κάτι καλό για τον κόσμο. Συνεισφέροντας στο Ίδρυμα, βοηθάτε την υποστήριξη των έξι περιοχών εστίασης του Ιδρύματος, οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη την παγκόσμιας κατανόησης, της καλής θέλησης και της ειρήνης, μέσω της βελτίωσης της υγείας, την υποστήριξη της μόρφωσης και της ανακούφισης της φτώχειας. Δίνοντας 100$ το χρόνο μέσω της πρωτοβουλίας Κάθε Ροταριανός Κάθε Χρόνο, γίνεστε Σταθερό Μέλος του Ροταριανού Ιδρύματος. Οι συνεισφορές στο Κάθε Ροταριανός Κάθε Χρόνο είναι η βασική πηγή εσόδων για τα προγράμματα του Ιδρύματος. Ορίστε μερικοί τρόποι, με τους οποίους οι συνεισφορές κάνουν δυνατή την αλλαγή.

 

1. Καταπολέμηση της πείνας

Στη Ρουμανία, ορφανά και άρρωστα παιδιά έχουν αυγά, γάλα και κρέας χάρη στο κεφάλαιο του Ιδρύματος που υποστηρίζει του ντόπιους αγρότες. Οι αγρότες μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, από τροφή ζώων μέχρι υλικά συσκευασίας. Υπάρχει μόνο ένας όρος: Πρέπει να δωρίσουν ένα μέρος των προϊόντων τους σε παιδικά νοσοκομεία, σχολεία και ορφανοτροφεία.
Στην Αλάσκα των ΗΠΑ, ο Ροταριανός Όμιλος Ανατολικού Άνκορατζ επίσης καταπολεμά την πείνα, διανέμοντας φαγητό σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα με μια κινητή αποθήκη φαγητού.
Τέτοια έργα απευθύνονται στις περιοχές εστίασης της μητρικής και παιδικής υγείας, καθώς και της οικονομικής και κοινοτικής ανάπτυξης.

 

2. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Τζέλα-Καντάνα, στην Δυτική επαρχία της Σρι Λάνκα, και Βορειοδυτικού Μαντράς, στο Ταμίλ Ναντού της Ινδίας, βοηθούν στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, παρέχοντας βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής για 15 οικογένειες σε μια μικρή κοινότητα της Σρι Λάνκα. Με μια Συμμετοχική Χορηγία του Ροταριανού Ιδρύματος, οι Όμιλοι έχουν χτίσει συνολικά 14 τουαλέτες, βοηθώντας στην πρόληψη της διάρροιας και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την κακή υγιεινή.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1,8 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από διάρροια κάθε χρόνο, κάνοντάς την τη δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Η σωστή υγιεινή μπορεί να μειώσει το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας σε πολλές κοινότητες, κατά ένα τρίτο. Το νερό και η υγιεινή είναι η τρίτη περιοχή εστίασης.

 

3. Προώθηση της ειρήνης και επίλυση διαμαχών

Το να βλέπει τον εμφύλιο πόλεμο να καταστρέφει τη χώρα του, την Ακτή Ελεφαντοστού, εμφύσησε στον Υπότροφο Ροταριανής Ειρήνης Κουάμι Ρεμί Ουσού ένα πάθος για επίλυση των διαμαχών. Τώρα εργάζεται για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, μια χώρα που κατά καιρούς ξεπέρασε τις εσωτερικές διαμάχες με ένα περιεκτικό σύμφωνο ειρήνης, που τέθηκε σε ισχύ το 2007.
Οι Υπότροφοι Ροταριανής Ειρήνης ηγούνται της προώθησης της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας, ειρήνης και επίλυσης διαμαχών. Βοηθήστε στην υποστήριξη των Ροταριανών Κέντρων Ειρήνης. Η ειρήνη και η επίλυση / πρόληψη διαμαχών είναι η πρώτη περιοχή εστίασης.

 

4. Βασική μόρφωση και αλφαβητισμός

Η μόρφωση βοηθά στην αναδόμηση της ζωής, είτε πρόκειται για μικρές επαρχιακές πόλεις ή για χώρες κατεστραμμένες από πολέμους. Για παράδειγμα ένα έργο καταπολέμησης του αναλφαβητισμού με χορηγία Ροταριανών από τις ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Διεθνή Σύλλογο Ανάγνωσης, βοηθά πρόσφυγες από το Σουδάν να αναδομήσουν τις κοινότητές τους, εξοπλίζοντάς τους με τη γνώση να διδάξουν τις επόμενες γενιές.
Η Διδασκαλική Πρωτοβουλία Νοτίου Σουδάν παρέχει στους πρόσφυγες του δεκαετή εμφυλίου πολέμου της χώρας, που είναι γνωστοί ως τα Χαμένα Αγόρια και Κορίτσια του Σουδάν, εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους, καθοδήγηση και υποστήριξη για να τους βοηθήσει να διδάξουν παιδιά από το νηπιαγωγείο ως την 8η τάξη. «Οι άνθρωποι που επιστρέφουν από στρατόπεδα προσφύγων για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους στην επαρχία Ντακ είναι διψασμένοι για βιβλία και σχολικό εξοπλισμό», λέει ο Τζον Ντάου, ένα Χαμένο Παιδί, ανθρωπιστής και ιδρυτής του Ιδρύματος Τζον Ντάου.

 

5. Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Ροταριανοί κάνουν εκατομμύρια βήματα σε βαδιστικούς μαραθώνιους, βουτάνε σε παγωμένα νερά ωκεανών, και παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις συλλογής χρημάτων, για να βοηθήσουν το Ρόταρυ να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να απαλλάξει τον κόσμο από την πολιομυελίτιδα. Ο Σι Μπάργκερ, του Ροταριανού Ομίλου Μπλούμφιλντ, στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, συγκέντρωσε σχεδόν 1.600 $ ξυρίζοντας τα δασύτριχα φρύδια του.

Το Ρόταρυ ξεκίνησε το πρόγραμμα Polio-Plus το 1985. Από τότε, η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητα του οργανισμού. Δώστε Τέλος στην Πολιομυελίτιδα Τώρα και βοηθήστε στην εκπλήρωση της υπόσχεσής του.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο Ετήσιων Προγραμμάτων

Δίνει την αναγκαία χρηματοδότηση για την λειτουργία των προγραμμάτων του Ροταριανού Ιδρύματος. Οι συνεισφορές που γίνονται από άτομα, ομίλους και περιφέρειες, επενδύονται για 3 χρόνια. Μετά τα 3 χρόνια:

 • το 50% της αρχικής συνεισφοράς επιστρέφει στην περιφέρεια μέσω του Προσδιορισμένου Κεφαλαίου της Περιφέρειας (ΠΚΠ)
 • το 50% της αρχικής συνεισφοράς δίδεται στο Παγκόσμιο Κεφάλαιο για την υποστήριξη των προγραμμάτων του Ιδρύματος
 • τα κέρδη της επένδυσης καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των προγραμμάτων του Ιδρύματος

Οι δωρεές στο Κεφάλαιο Ετησίων Προγραμμάτων υπολογίζονται για Αναγνώριση Υποστηρίζοντος Μέλους Ροταριανού Ιδρύματος, Αναγνώριση Εταίρου Πωλ Χάρρις, Αναγνώριση Πολλαπλού Εταίρου Πωλ Χάρρις, Αναγνώριση Ακαδημίας Πωλ Χάρρις και Αναγνώριση Μεγάλου Δωρητή.

 

Μόνιμο Κεφάλαιο

Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ροταριανού Ιδρύματος και των προγραμμάτων του επί μακρόν. Τα κέρδη από το Μόνιμο Κεφάλαιο, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, κάνουν ικανό το Ροταριανό Ίδρυμα να επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματά του και να προωθήσει και νέα. Οι συνεισφορές επενδύονται διαρκώς. Ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του κεφαλαίου διατίθεται ετησίως προς όφελος των προγραμμάτων του Ροταριανού Ιδρύματος. Οι τύποι συνεισφοράς είναι:

 • άμεσες δωρεές περιουσίας, μετρητών ή επενδύσεων
 • Δωρεές ισοβίου εισοδήματος
 • Δωρεές διαθήκης, μέσω διαθήκης ή σχεδίου ακίνητης περιουσίας

Όποιος γνωστοποιεί στο Ροταριανό Ίδρυμα, ότι προτίθεται να δωρίσει μέσω της διαθήκης του ή ενός σχεδίου ακίνητης περιουσίας ή να κάνει μία άμεση δωρεά τουλάχιστον 1.000 $ ΗΠΑ αναγνωρίζεται ως Ευεργέτης. Εκείνοι, οι οποίοι ενημερώνουν το Ίδρυμα, ότι θα κάνουν μία δωρεά 10.000 $ ΗΠΑ ή περισσότερα, στο τελικό σχέδιο της ακίνητης περιουσίας τους, θα λάβουν μία Αναγνώριση της Ακαδημίας των Κληροδοτημάτων του Ροταριανού Ιδρύματος. Οι άμεσες δωρεές στο Διαρκές Κεφάλαιο, αναγνωρίζονται ως συνεισφορές που οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του Μεγάλου Δωρητή.

 

Αναγνώριση Συνεισφοράς

Το Ροταριανό Ίδρυμα προσφέρει αναγνώριση για την συνεισφορά ή την δέσμευσή για μελλοντική συνεισφορά στους προσφέροντες, τιμώντας και αυτούς που υποδεικνύει ο προσφέρων. Οι πλέον διαδεδομένες αναγνωρίσεις είναι αυτή του Εταίρου Paul Harris (με την κατάθεση $US 1.000), του Μεγάλου Δωρητή και του Ευεργέτη.
Παγκοσμίως σημαντικοί άνθρωποι που προσφέρουν στην κοινωνία, επιστήμονες, καλλιτέχνες, πρόεδροι κρατών, αθλητές, πολιτικοί, άνθρωποι και θυσιάζονται για τον συνάνθρωπο, έχουν γίνει αποδέκτες αυτής της τιμητικής διάκρισης. Οι βασικές αναγνωρίσεις είναι:

 • Υποστηρίζον Μέλος Ροταριανού Ιδρύματος (100 $ ΗΠΑ)
 • Εταίρος Πωλ Χάρρις (1.000 $ ΗΠΑ)
 • Πολλαπλός Εταίρος Πωλ Χάρρις (2.000-9.999 $ ΗΠΑ)
 • Ακαδημία Πωλ Χάρρις (1.000 $ ΗΠΑ ετησίως – Διαχείριση από την Περιφέρεια)
 • Ευεργέτης (1.000 $ ΗΠΑ ή πρόνοια για σχέδιο ακίνητης περιουσίας στο Μόνιμο Κεφάλαιο)
 • Ακαδημία Κληροδοτημάτων (τουλάχιστον 10.000 $ ΗΠΑ σε υπόσχεση ακίνητης περιουσίας)
 • Μεγάλος Δωρητής (τουλάχιστον 10.000 $ ΗΠΑ σε δωρεά)
 • Ακαδημία Arch Klumph (τουλάχιστον 250.000 $ ΗΠΑ σε δωρεά)