Θέμα της Ροταριανής περιόδου 2012-13

Ο εισερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Ρ. για την περίοδο 2012-13, Τανακα, κατά την διάρκεια της Γεν. Συνελεύσεως του Δ.Ρ. στο Σαν Ντιέγκο, μόλις ανακοίνωσε το Θέμα της προσεχούς ροταριανης περιόδου:

PEACE THROUGH SERVICE

Η προσαρμογή του Θέματος στην ελληνική, θα ανακοινωθεί επισήμως από τον εισερχόμενο Διοικητή της Περιφερειας μας 2012-13, Βασίλη Μυλωνά, μετά από την επιστροφή του από την Γεν. Συνέλευση, στα πλαίσια της προβλεπόμενης εκπαιδεύσεως των αξιωματούχων των Ροταριανων Ομιλων.